Szkolenia dla opiekunek do dzieci

Obecnie doszkalać i dokształcać powinien się praktycznie każdy z nas. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych skutkuje bowiem znalezieniem lepszej, bardziej satysfakcjonującej pracy.

Podnoszenie kwalifikacji dotyczy jednakże nie tylko nauczycieli czy pracowników średnich przedsiębiorstw. Również opiekunki do dzieci powinny zadbać o posiadanie specjalnych dokumentów, uprawniających do opiekowania się dziećmi i młodzieżą.

Obecnie kursy dla opiekunek dla dzieci organizowane są zarówno przez specjalne firmy, jak i gminy, urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej, które kierują swoją ofertę do Pań bezrobotnych, pragnących pracować jako opiekunki w Polsce. Prywatne kursy zaś nierzadko uprawniają również do wykonywania takiej pracy za granicą, w charakterze au pair.

Dzięki pozytywnemu zaliczeniu końcowego egzaminu, uczestniczki kursu będą mogły podjąć pracę nie tylko w domu, ale również w instytucjach kulturalnych czy oświatowych. Poszczególne bloki tematycznych zajęć mają za zadanie przygotować Panie między innymi do:
– zorganizowania całodobowej opieki dla dziecka,
– udzielenia pierwszej pomocy,
– notowania swoich spostrzeżeń, dotyczących postępów w rozwoju dziecka,
– planowania zabaw (dostosowanych do możliwosci dziecka),
– kształtowania u podopiecznego poprawnych nawyków,
– dbania o prawidłowy rozwój dziecka.

Najczęściej kursy dla opiekunek dla dzieci trwają okoł0 80-100 godzin (10-12 dni). Bloki tematyczne zawierają również zajęcia praktyczne, takie jak podstawy gimnastyki korekcyjnej, profilaktyka zdrowotna, ogólnorozwojowe zabawy, twórcze myślenie w metodach wychowawczych, podstawy psychologii i komunikacji społecznej. Często również kursantki odbywają na zakończenie szkolenia kilkudniową lub kilkutygodniową praktykę w przedszkolu lub innej instytucji wychowawczo-oświatowej.

Zależnie od wymogów organizatora, na kurs taki można zapisać się bezpłatnie lub płatnie. Na ogół kilkunastodniowe szkolenia kosztują około 500-800 złotych. Uczestnicy mają w tej kwocie zagwarantowane wszelkie niezbędne pomoce naukowe i materiały szkoleniowe. Na zakończenie zaś wydawane zostaje zaświadczenia, uprawniające do pracy z dziećmi.